نکاتی کوچک و مهم درباره اتوموبیل

www.sepehrbeltco.ir

 

نکاتی کوچک و مهم درباره اتوموبیل

علت لرزش ماشین در حرکت اولیه چیست؟

۱. تمام شدن (صفحه کلاچ ) در این باید فنرهای صفحه کلاج شکسته شده باشد

۲. شکستن دسته موتور (ممکن است دسته موتورها دجار شکستگی شده باشند 

 ۳. تنظیم نبودن ریگلاژ ترمز دستی

اگر در دورهای بالا، خودرو لرزش نداشته باشد، مشکل از دیسک  و صفحه آن نیست. به هر حال اولین کاری که باید انجام دهید،

تمیز کردن دریچه گاز است.

یعنی دریچه را اوراق نموده و موتور را تمیز نمایید.

موارد دیگری مثل ” ضعف سیستم تعلیق” هم می تواند باعث ایجاد این مشکل شود .

نکاتی کوتاه در مورد ماشین 

آیا می دانید های کوتاه ؟؟؟

آیا می دانید؟؟؟!
سوراخ کردن فیلتر هوا  سبب وارد شدن ذرات گرد و غبار به موتور شده و صدمات جبران نا پذیری را به دنبال دارد

آیا می دانید؟؟؟!
سیاه شدن روغن موتور  به معنای عدم کیفیت و یا معیار تعویض آن نیست؟

آیا می دانید؟؟؟!
هنگام روشن کردن کولر حتما”توقف نموده و در سربالایی طولانی و توقف زیاد کولر را خاموش کنید

آیا می دانید؟؟؟!
در صورت توقف بیش از ۲ دقیقه ،خودرو را باید خاموش کنید ؟؟

آیا می دانید؟؟؟!
سرعت زیاد و ترمزهای ناگهانی  باعث ۵۰%افزایش سوخت میشود؟؟

آیا می دانید؟؟؟!
سیاه شدن روغن موتور به معنای عدم کیفیت آن و معیار تعویض روغن نیست؟

آیا می دانید؟؟؟!
در حالت عادی فیلتر  باید حداکثر هر ۱۰۰۰ کیلومتر تعویض یا تمیز شود و صافی روغن هر ۲۰۰۰ کیلومتر تعویض شود تا بازدهی و راندمان موتور مطلوب شود

آیا می دانید؟؟؟!
جابجایی درلاستیک معمولی  به صورت ضربدری و در رادیال باید خطی انجام بگیرد

آیا می دانید ؟؟؟!

در سرعت بالا فشار کمتری به سیستم کولر خودرو  می آید .